Privacybeleid

Inleiding
Om jou als werkzoekende de juiste baan aan te kunnen bieden, verzamelen wij gegevens/informatie. Deze gegevens/informatie kun je online aan ons doorgeven. Als je hiervoor kiest dan zullen wij deze gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Privacybeleid
Onze website kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wel kan bij een bezoek aan onze website bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld je IP-adres bewaard worden. Deze informatie kan bij ons worden opgeslagen en kan bijvoorbeeld worden gebruikt door onze afdeling ICT of marketing. Het doel daarvan is het verbeteren, (door)ontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van onze website staat daarbij voorop.

Persoonsgegevens van de bezoeker van de website
Om gebruik te kunnen maken van enkele onderdelen van de site is het essentieel dat je gegevens volledig worden ingevuld. Deze persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om je te mogen benaderen.

Je persoonsgegevens worden in het kader van de arbeidsbemiddeling “verwerkt” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij kunnen je pas bemiddelen als wij je gegevens aanbieden aan derden, zodat deze derden je dan kunnen beoordelen op geschiktheid voor een functie.

Je gegevens kunnen ook worden gebruikt/verwerkt voor management doeleinden. Bijvoorbeeld je NAW gegevens, e-mailadres/contactgegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, werkvergunning, VAR, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring,

Door akkoord te gaan met ons Privacy beleid geef je ons toestemming de informatie conform bovenstaande te verwerken. Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Gegevens van (potentiële) opdrachtgevers/relaties
Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen) van je onderneming, bijvoorbeeld om aanbiedingen te kunnen doen en/of om informatie te verstrekken over onze diensten. Ook willen wij door deze verwerking zakelijke relaties onderhouden en opdrachten afsluiten.

Wij behouden ons het recht voor om de, van zakelijke relaties verkregen, persoonsgegevens door te geven aan derden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de relaties. Zo kunnen de gegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan sollicitanten, en werknemers, maar bijvoorbeeld ook aan onze zakenpartners en/of onderaannemers.

Persoonsgegevens en derden
Wij verkopen je persoonlijke gegevens nooit aan derden, en stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens adequaat beveiligen.

Overige bepalingen
Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de betreffende actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid.

Cookieverklaring
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt je browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van onze website geen cookies ontvangt.

De opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan je naam, adres of e-mailadres. Voor zover met behulp van cookies al persoonsgegevens kunnen worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van het Privacybeleid en deze cookieverklaring. Hieronder vindt je een overzicht van de verschillende soorten cookies die geplaatst worden en een korte uitleg hiervan:

  • Functionele cookies: zorgen voor automatisch inloggen en laden van de voorkeursinstellingen.
  • Webstatistieken cookies: vastleggen van informatie over hoe vaak bezoekers onze website gebruiken en hoe lang.
  • Advertentie- of targetingcookies: Met behulp van deze cookies wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor u omdat je surfgedrag en interesses worden vastgelegd.

Overige bepalingen
Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk.

Bij een bezoek aan onze website gaat u er mee akkoord dat wij cookies op je apparaat plaatsen. Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd.

Vragen en/of opmerkingen
Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid en/of het cookiebeleid van DIE!, dan kunt u met ons opnemen via afspraak@dietechnischpersoneel.nl.

×